ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਲਿ ਲਹੁ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ || ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ||੧||

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ  

Listen to the audiobooks of biographies of some great Gursikhs! Punjabi and English audiobooks of Bhai Vir Singh Ji's works are also available here. ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਓ ਜੀ ਪਯਾਰੇ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕੌਰਡਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਨਹੀ ਓਹਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਡੀਓ ਰੀਕੌਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Contact us at: hello[at]gursevak[dot]com or use our Contact Page

This site is run by Canadian Registered Charity 'Dear Father Brave Guru God's Slave Society (Reg# 840179444RR0001)' and our site www.GURSEVAK.com

shadow